Przejdź do treści
rekrutacja
Przejdź do stopki

Historia szkoły

Treść

O początkach szkoły

 

       W 1957 roku na terenie Proszowic istniała tylko 2 zimowa Szkoła Rolnictwa w Klimontowie, która nie zaspokajała potrzeb mieszkańców powiatu. Z inicjatywy przewodniczącego i sekretarza GRN w Klimontowie wyszedł projekt budowy szkoły średniej w powiecie proszowickim. Na ten cel zostali opodatkowali od hektara rolnicy gromad powiatu proszowskiego. Z uwagi na potrzebę większego gospodarstwa sekretarz GRN w Klimontowie zwrócił się do przewodniczącego PRN Adama Jasińskiego, który po rozpatrzeniu możliwości wraz z sekretarzem PRN Longinem Drabem, uznał budowę szkoły średniej za projekt realny. Po uzgodnieniu z PGR w Jakubowicach oraz inżynierem J. Chmielem – dyrektorem Krakowskiej Hodowli roślin  w Krakowie, przewodniczący Adam Jasiński załatwił przydzielenie gospodarstwa w Piotrkowicach Małych na cele oświaty rolniczej, z przekazaniem tego gospodarstwa dla Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w Krakowie, Odział Oświaty Rolniczej.

 

W wyniku opodatkowania gromad powiatu proszowskiego, w PRN w Proszowicach została zebrana kwota ponad 600tys. złotych, za którą zakupiono cegłę i zmagazynowano ją na terenie przyszłego placu budowy. Po zapoznaniu się z powyższymi dotyczącymi budowy średniej szkoły rolniczej w Piotrkowicach Małych, przewodniczący WRN w Krakowie Józef Nagórzański, zlecił przekazanie zebranej kwoty i zgromadzonego materiału na cele budowy szkół podstawowych powiatu proszowskiego, a sam zobowiązał się na pokrycie planowanej inwestycji z budownictwa WRN w Krakowie. W trakcie przygotowywania środków inwestycyjnych zostało zlecone Krakowskiemu Biuru Projektów Budownictwa Przemysłowego opracowanie dokumentacji indywidualnej na budowę szkoły, internatu, domu nauczyciela, warsztatów, i szklarni. Po kilkuletnich przygotowaniach przystąpiono do budowy szkoły, zlecając najpierw budowę przedsiębiorstwu budowlanemu w Krakowie, które nie wywiązało się ze swoich obowiązków.

Następnie budowę przejęło Olkuskie Przedsiębiorstwo Budowlane, które początkowo prowadziło budowę w bardzo wolnym i rozwlekłym tempie powodując wysokie koszty i straty. Dopiero po reorganizacji w 1970 roku tego z przedsiębiorstwa przystąpiono do szybszego tempa budowy. W roku 1971 w sierpniu oddano do użytku w I etapie szkołę , internat i kotłownię, zaś w II etapie przygotowywało się do oddania dom nauczyciela, warsztaty, szklarnię. Zarządzeniem Ministra Departamentu Oświaty Rolniczej z 1997 roku został zatwierdzony program Zespołu Szkół Rolniczych w następującym zakresie: 5-letnie Technikum Ochrony Roślin, 3-letnieTechnikum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza oraz wydziały kształcenia korespondencyjnego o okresie nauczania 3 i 5-letnim.

W roku 1970 przystąpiono do opracowania założeń dla dalszej rozbudowy ZSR, a mianowicie przygotowania gospodarstwa do celów dydaktycznych i rozpoczęcia w 1973 roku dalszej rozbudowy obiektów szkolnych.

Na podstawie materiałów z książki Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych tekst Franciszka Tracza opracowała Aneta Jaraczewska

 

322055