Przejdź do treści
rekrutacja
Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Absolwentów

Treść

Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Rolniczej w Piotrkowicach Małych zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Zespół Szkół Rolniczych w Piotrkowicach Małych.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na promocji szkoły w oparciu o jej tradycję, wspieranie jej w działalności dydaktycznej, wychowawczej i gospodarczej.

Ponadto integruje absolwentów, uczniów, nauczycieli oraz sympatyków Szkoły z regionem.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- organizowanie spotkań, zjazdów i uroczystości szkolnych z udziałem absolwentów, uczniów,   nauczycieli i sympatyków,

- organizowanie kursów, szkoleń, prelekcji i konferencji,

- organizowanie wycieczek krajowych oraz zagranicznych,

- organizowanie praktyk zagranicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

- Ksenia Goły – Prezes Zarządu

- Łukasz Szaporów – zastępca Prezesa

- Klaudia Marcisz – skarbnik

- Iwona Kwiecień – sekretarz

- Grzegorz Fundament – członek

- Jarosław Okrajek – członek

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Absolwentów ZS Piotrkowice Małe

Piotrkowice Małe 87, 32-104 Koniusza

Tel.: 12 386 94 11, 694-542-159

 e-mail:absolwenci.piotrkowicemale@gmail.com

 

KRS-0000110305

Bank Spółdzielczy w Proszowicach

Nr konta: 62 8597 0001 0010 0114 6578 0001

322055