Przejdź do treści
rekrutacja
Przejdź do stopki

Patron szkoły

Treść

   Emil Godlewski (ur. 30 czerwca 1847, zm. 11 września 1930)

   W 1890r. wraz z innymi profesorami zwiedził szereg różnych typów wyższych uczelni w Europie, dzięki czemu wziął czynny udział w zorganizowaniu przy Uniwersytecie Jagiellońskim Studium Rolniczego. Został jego pierwszym dyrektorem (1890 - 1907) i w roku 1891 objął katedrę chemii rolnej i fizjologii roślin. Przez wiele lat pracował intensywnie na polu naukowo - badawczym w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach.

   Był wybitnym uczonym, który przyczynił się w dużym stopniu do rozwoju naszego rolnictwa. Urodził się w Krasocinie w Kieleckiem. Szkołę średnią ukończył w Warszawie, następnie studiował i uzyskał w 1869 r. stopień magistra nauk przyrodniczych na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Szkoły Głównej. Studia uzupełniał za granicą. W 1873 r. został pierwszym docentem fizjologii roślin na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie prowadził wykłady na politechnice i uniwersytecie we Lwowie. W 1878 r. został mianowany profesorem botaniki w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach, wykładał tam botanikę, fizjologię i chemię rolniczą.

   Zajmował się przede wszystkim fotosyntezą, oddychaniem i ruchom wody w roślinach. Wyniki swych badań przedstawił w książce pt. "Myśli przewodnie fizjologii roślin" (1 tom-1923r., 2 tom wydany w 1933r.). Badania naukowe Godlewskiego znalazły zastosowanie w dziedzinie rolnictwa. Dla rozwoju polskiego rolnictwa duże znaczenie miała także pedagogiczna i organizacyjna działalność Godlewskiego. Był współtwórcą reformy szkoły rolniczej w Dublanach, założył tam w 1884 stację oceny i kontroli nasion, przyczynił się do powstania w ramach Komisji Fizjologicznej Akademii Umiejętności sekcji rolniczej.

 

332632