Przejdź do treści
rekrutacja
Przejdź do stopki

Kurs grafiki komputerowej

Treść

Kurs grafiki komputerowej

 • Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 • Formularz rekrutacyjny
 • Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Szczegółowy program kursu grafiki komputerowej na bazie pakietu firmy Corelj:

  Wprowadzenie (1 godz.)

  -              Wymagania systemowe

  -              Uruchamianie programu

  -              Wygląd ekranu

  -              Zapisywanie, otwieranie i drukowanie dokumentów

  -              Corel CONNECT

  -              Okno Podpowiedzi

  Podstawy rysunku wektorowego (3 godz.)

  -              Różnice między rysunkiem rastrowym a wektorowym

  -              Rysowanie prostych obiektów

  -              Prostokąty, elipsy, wielokąty, gwiazdy i spirale

  -              Kształty podstawowe

  Praca na obiektach (4 godz.)

  -              Obiekty z 3 punktów

  -              Inteligentne rysowanie

  -              Nadawanie kolorów obiektom

  -              Transformacje obiektów

  -              Tworzenie kopii obiektu

  -              Kolejność obiektów

  -              Wybieranie obiektów

  -              Grupy obiektów

  -              Blokowanie obiektów

  -              Wyrównywanie i układ obiektów

  -              Zmiana kształtu obiektów

  -              ćwiczenia podsumowujące

  Praca z tekstem (3 godz.)

  -              Tekst informacje podstawowe

  -              Wprowadzanie i formatowanie tekstu

  -              Formatowanie tekstu

  -              Wyrównywanie obiektów względem tekstu

  -              Wstawianie znaków specjalnych

  -              Ćwiczenia podsumowujące

  Praca z tabelami (2 godz.)

  -              Tworzenie tabel

  -              Zaznaczanie wybranych elementów tabeli

  -              Praca nad kolumnami, wierszami i komórkami

  -              Wprowadzanie do komórek tekstu oraz obrazów

  -              Formatowanie tabeli i komórek

  -              Ćwiczenia podsumowujące

  Wypełnienia i kontury (3 godz.)

  -              Zmiana ustawień domyślnych

  -              Wypełnienie jednolite

  -              Wypełnienie tonalne

  -              Wypełnienie deseniem

  -              Wypełnienie teksturą

  -              Wypełnienie postscriptowe

  -              Kontury obiektów

  -              Okno właściwości obiektu

  -              Szybkie wypełnianie części wspólnej

  -              Ćwiczenia podsumowujące

  Precyzyjne rysowanie (2 godz.)

  -              Linijki

  -              Siatka

  -              Prowadnice

  -              Prowadnice dynamiczne

  -              Prowadnice wyrównania

  -              Przyciąganie do obiektów

  -              przyciąganie tekstu do siatki bazowej

  -              Ćwiczenia podsumowując

  Podstawy pracy z programem Corel PhotoPaint (2 godz.)

  -              Opis programu

  -              Uruchamianie

  -              Okno programu

  -              Podstawowe operacje na plikach

  -              Pobieranie zdjęć z aparatu cyfrowego

  -              Ćwiczenia podsumowujące

  Proste poprawki (3 godz.)

  -              Obracanie zdjęć

  -              Odbijanie zdjęć

  -              Obracanie o dowolny kąt

  -              Kadrowanie zdjęć

  -              Zmiana rozmiaru zdjęcia

  -              Podstawowa korekcja zdjęć

  -              Szybka korekta wielu zdjęć

  -              Ćwiczenia podsumowujące

  Korekcja i retusz zdjęć (4 godz.)

  -              Zaznaczanie fragmentów zdjęć

  -              Modyfikacja zaznaczonych obszarów

  -              Usuwanie rys i zmarszczek

  -              Poprawianie większych fragmentów zdjęć

  -              Usuwanie obiektów

  -              Usuwanie efektu czerwonych oczu

  -              Usuwanie ciemnych kręgów pod oczami

  -              Wygładzanie skóry

  -              Prostowanie horyzontu

  -              Korygowanie perspektywy

  -              Korekcja zniekształceń beczkowych, poduszkowych i efektu rybiego oka 110

  -              Likwidacja aberracji chromatycznej

  -              Usuwanie szumu

  -              Histogram

  -              Zwiększanie wyrazistości

  -              Nasycenie kolorów

  -              Regulacja poziomów wejściowych

  -              Krzywe tonalne

  -              Usuwanie artefaktów

  -              Ćwiczenia podsumowując

  Efekty (4 godz.)

  -              Miękkie zdjęcie

  -              Głębia ostrości

  -              Efekty

  -              Zdjęcia czarno-białe

  -              Zdjęcia w sepii i w odcieniach innych kolorów

  -              Maszyna czasu

  -              Zdjęcia z filtrem podczerwonym

  -              Negatyw zdjęcia

  -              Maska wyostrzająca

  -              Ramki

  -              Praca z wieloma zdjęciami i warstwami

  -              Praca z kilkoma zdjęciami

  -              Praca na warstwach

  -              Klonowanie obiektów

  -              Wstawianie półprzezroczystych obrazków

  -              Kopiowanie obiektów pomiędzy zdjęciami

  -              Kopiowanie obiektów z wtapianiem ich w tło

  -              Usuwanie tła

  -              Poprawianie nieba

  -              Przekształcanie zdjęcia w obraz namalowany ręcznie

  -              Panorama

  -              Usuwanie obiektów

  -              Wstawianie tekstu

  -              Ćwiczenia podsumowujące

 

322085