Przejdź do treści
rekrutacja
Przejdź do stopki

Olimpijczycy

Treść

Olimpijczycy ZS w Piotrkowicach Małych

 

XLI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Etap centralny:

Blok Agrobiznes: Jan Fryt uczeń klasy IIITechnikum Agrobiznesu  

 

Etap okręgowy:

Blok Agrobiznes: Jan Fryt uczeń klasy IIITechnikum Agrobiznesu-  I miejsce w Małopolsce-finalista etapu okręgowego

Blok Mechanizacja Rolnictwa: Bartłomiej Marzec, uczeń klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa - VII miejsce w Małopolsce.

Blok Architektury Krajobrazu: Joanna Kułaga , uczennica IV klasy Technikum Architektury Krajobrazu - VII miejsce w Małopolsce.
Blok Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe: DariuszKowalik, uczeń klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - XV miejsce w Małopolsce


XL Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Etap okręgowy:

Blok Mechanizacja Rolnictwa -  Sroga Piotr, uczeń klasy IV Technik Mechanizacji Rolnictwa, IX miejsce w Małopolsce.

Blok Agrobiznes  - Daniela Letner  uczennica klasy  IV Technik Agrobiznesu, VIII miejsce w Małopolsce.

Blok Architektura Krajobrazu – Angelina Zając, uczennica  klasy IV Technik Architektury Krajobrazu, IV miejsce w Małopolsce.


XXXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Etap centralny:

Blok Agrobiznes: Iza Pióro uczennica klasy IV Technikum Agrobiznesu - finalistka etapu centralnego.

 

Etap okręgowy:
 

Blok Agrobiznes: Iza Pióro uczennica klasy IV Technikum Agrobiznesu -  III miejsce w Małopolsce

Blok Mechanizacja Rolnictwa: Adrian Oraczewski uczeń klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa - Xmiejsce w Małopolsce.

Blok Architektury Krajobrazu: Bartosz Sikora uczeń IV klasy Technikum Architektury Krajobrazu - XIV miejsce w Małopolsce.
Blok Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe: Katarzyna Adamczyk - X miejsce w Małopolsce, w pionie gospodarstwo i żywienie człowieka.


XXXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Etap centralny:

Blok Mechanizacja Rolnictwa: Michał Skucha uczeń IV klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa - IV miejsce -uzyskał tytuł laureata.

Etap okręgowy:

Blok Mechanizacja Rolnictwa: Michał Skucha uczeń IV klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa - III miejsce w Małopolsce.

Blok Ogrodnictwo:  Karolina Głowa uczennica IV klasy Technikum Ogrodniczego – XIII miejsce w Małopolsce;

Anna Chmiela uczennica IV klasy Technikum Ogrodniczego - XIV miejsce w Małopolsce.


XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych


Etap okręgowy:


Blok Mechanizacja Rolnictwa: Kubik Dawid uczeń IV klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa – III miejsce w Małopolsce.

Blok Agrobiznes: Damian Jagiełłouczeń IV klasy Technikum Agrobiznesu - V miejsce w Małopolsce.


XL Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Etap okręgowy:

 

Blok Architektura Krajobrazu: Angelina Zając uczennica klasy IV Technikum Architektury Krajobrazu zajęła IV miejsce w Małopolsce

Blok Agrobiznes: Daniela Letner uczennica klasy IV Technikum Agrobiznesu zajęła VIII miejsce w Małopolsce

Blok Mechanizacja RolnictwaPiotr Sroga uczeń IV klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa zajął IX miejsce w Małopolsce


VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Daniela Letner -  uczennica klasy III Technikum Agrobiznesu – laureat etapu centralnego

VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Daniela Letner - uczennica klasy II Technikum Agrobiznesu - laureat etapu centralnego 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej


XVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej  - Kamila Starosta  - uczennica klasy IITechnikum Ekonomicznego - etap wojewódzki,  Karolina Kawalec- uczennica Liceum Ogólnokształcącego - etap wojewódzki


XXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - Kamila Starosta, Daniela Mietła  - uczennice klasy IIITechnikum Ekonomicznego  -  etap wojewódzki, Krzysztof Szczepański - uczeń III klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa - etap wojewódzki


XXII Olimpiada Ekologiczna -  Kamila Starosta  - uczennica klasy IVTechnikum EkonomicznegoV miejsce - etap wojewódzki- otrzymała tytuł finalisty. Przemysław Matjas - uczeń klasy III Technikum Agrobiznesu - etap wojewódzki


 XXV Olimpiada Ekologiczna - Dynur Justyna, Kubacki Krzysztof, Ziarko Ewelina - uczenice klasy III klasy Liceum Ogólnokształcacego  - etap wojewódzki


XXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - Joanna Frytuczenica klasy III Technikum Ekonomicznego, Izabela Pióro - uczennica klasy III Technkim Agrobiznesu, Paweł Aksamit - uczeń IV klasy Technikum Agrobiznesu - etap wojewódzki


XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej-  Kułaga Agnieszka, Letner Daniela -uczennice klasy III Technkim Agrobiznesu - etap wojewódzki, Gronba Aneta - uczeń Technikum Logistycznego - etap wojewódzki


XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej -  Zuzanna Murekuczennica Technikum Logistycznego -  etap wojewódzki,  Jan Fryt - uczeń klasy II Technkim Agrobiznesu, Rafał Pełka -uczeń klasy II Technkim Logistycznego - etap wojewódzki.


VIII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Ewelina Dynur  - uczennica III klasy Technikum Logistycznego - laureat etapu centralnego  


XVI Olimpiada Techniki Samochodowej

Miłosz Cichy - uczeń III klasy Technikum Pojazdów Samochodowych - etap krajowy
Michał Byczek - uczeń III klasy Technikum Pojazdów Samochodowych - etap krajowy
Mateusz Dąbrowski - uczeń II klasy Technikum Pojazdów Samochodowych – etap krajowy


 XVIIIOlimpiada Techniki Samochodowej

 

 

 

  

332644