Przejdź do treści
modernizacja szkoły
modernizacja szkoły 2
drogi 3
drogi
drogi 2
szkoła 4
Przejdź do stopki

Przetargi

Treść

22.03.2024 - Opis przedmiotu zamówienia: Zakup z dostawą środków ochrony roślin dla Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych.

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Formularz ofertowy
 4. Formularz cenowy
 5. Klauzula informacyjna

04.03.2024 - Opis przedmiotu zamówienia: Zakup paliwa do ciągników i samochodów służbowych dla Zespołu Szkół w Piotrkowicach
Małych.

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Formularz ofertowy
 4. Klauzula informacyjna
 5. Kosztorys ofertowy
 6. Oświadczenie
   

31.01.2024 - Zakup z dostawą nawozów mineralnych do Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Formularz ofertowy
 4. Formularz cenowy
 5. Klauzula informacyjna

18.10.2023 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów carving’u dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych.

18.10.2023 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych.

19.09.2023 - Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na zakup z dostawą sprzętu komputerowego.

14.04.2023  -  Zespół Szkół im Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych zaprasza do złożenia ofert na: „Zakup paliwa do ciągników i samochodów służbowych dla Zespołu Szkół w Piotrkowicach
Małych”.

14.04.2023 - Zespół Szkół im Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych zaprasza do złożenia ofert na: „Zakup z dostawą środków ochrony roślin dla Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych”.

04.04.2023 - Zapytanie ofertowe na zakup nasion kukurydzy

15.03.2023 - Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed szkołą wraz z rozbiórką kotłowni w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piortkowicach Małych”

15.03.2023 - Nazwa zadania: "Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych”

14.03.2023 - Zapytanie ofertowe nr 3/2023 na organizację oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. ”b” dla uczniów Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego  w Piotrkowicach Małych

 1. Protokół z przeprowadzenia zapytania ofertowego
 2. Zapytanie ofertowe

13.03.2023 - Zapytanie ofertowe nr ZS-26.1-2/2023 na zakup z dostawą nawozów mineralnych do Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

 1. Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Klauzula informacyjna

07.02.2022 - Zapytanie ofertowe nr 1/2023 na organizację oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. ”T” dla uczniów Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego  w Piotrkowicach Małych, Technikum,  Branżowej Szkoły I Stopnia oraz uczestników  KKZ – kwalifikacja ROL.04

 1. Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego
 2. Zapytanie ofertowe

 

03.11.2022 (00) - Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na
zakup, dostawę sprzętu komputerowego (komputer, monitor, klawiatura, myszka)

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 2. Formularz ofertowy
 3. Klauzula informacyjna
 4. Oświadczenie
 5. Umowa
 6. Zapytanie ofertowe

24.10.2022 (14) - Nazwa zamówienia:Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B + E dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty
 2. Informacja z otwarcia ofert
 3. Informacja o kwocie
 4. Specyfikacja warunków zamówienia
 5. Załącznik nr 1 - oferta
 6. Załącznik nr 2
 7. Załącznik nr 2a
 8. Załącznik nr 2b
 9. Załącznik nr 2c
 10. Załącznik (zobowiązanie)
 11. Załącznik nr 3 (wzór umowy)

24.10.2022(13) - Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie kursu spawacza metodą MAG dla nauczycieli Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty
 2. Informacja z otwarcia ofert
 3. Informacja o kwocie
 4. Specyfikacja warunków zamówienia
 5. Załącznik nr 1 - oferta
 6. Załącznik nr 2
 7. Załącznik nr 2a
 8. Załącznik nr 2b
 9. Załącznik nr 2c
 10. Załącznik (zobowiązanie)
 11. Załącznik nr 3 (wzór umowy)

14.09.2022(12) - Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie kursów zawodowych spawania metodą mag, operatora wózków jezdniowych, koparko-ładowarki dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu  „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty
 2. Informacja z otwarcia ofert 
 3. Informacja o kwocie
 4. Identyfikator postępowania
 5.  Specyfikacja warunków zamówienia
 6.  Załącznik nr 1 (oferta)
 7.  Załącznik nr 2
 8.  Załącznik nr 2a
 9.  Załącznik nr 2b
 10.  Załącznik nr 2c
 11.  Załącznik  (zobowiązanie)
 12.  Załącznik nr 3 (wzór umowy)
 13. Ogłoszenie o zamówieniu usługi

 

02.09.2022 - Ogłoszenie o zamówieniu usługi przewozu uczniów  wraz z opiekunami Zespołu Szkół  im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych na trasie Piotrkowice Małe – Reggio Emilia we Włoszech oraz na trasie Reggio Emilia  – Piotrkowice Małe, w ramach projektu ERASMUS  - „Międzynarodowe doświadczenia zawodowe kluczem do kariery”, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenie
 5. Umowa przewozu

 

30.08.2022 - Dyrektor Zespołu Szkół im Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych zaprasza do złożenia ofert na zakup z dostawą nawozu mineralnego - polifoski do Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych.

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Formularz ofertowy
 4. Klauzula informacyjna

 

24.08.2022 (11) - Ogłoszenie o zamówieniu usługi: przeprowadzenie kursów zawodowych spawania metodą mag, operatora wózków jezdniowych, koparko-ładowarki dla
uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych.

 1. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i o unieważnieniu postępowania
 2. Informacja z otwarcia ofert
 3. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 4.  Identyfikator postępowania
 5.  Specyfikacja warunków zamówienia
 6.  Załącznik nr 1 (oferta)
 7.  Załącznik nr 2
 8.  Załącznik nr 2a
 9.  Załącznik nr 2b
 10.  Załącznik nr 2c
 11.  Załącznik  (zobowiązanie)
 12.  Załącznik nr 3 (wzór umowy)
 13. Ogłoszenie o zamówieniu usługi

12.08.2022 - Przedmiotem zamówienia jest „Zakup z dostawą nasion rzepaku do Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych”

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Formularz ofertowy
 4. Formularz cenowy
 5. Klauzula informacyjna

 

10.05.2022 (10) - Ogłoszenie o zamówieniu usługi: przeprowadzenie kursów stosowanie środków ochrony roślin oraz prawa jazdy kat. T dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty
 2. Informacja z otwarcia ofert
 3. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 4. Ogłoszenie o zamówieniu
 5. Identyfikator postępowania
 6. Specyfikacja warunków zamówienia
 7. Załącznik nr 1 (oferta)
 8. Załącznik nr 2
 9. Załącznik nr 2a
 10. Załącznik nr 2b
 11. Załącznik nr 2c
 12. Załącznik  (zobowiązanie)
 13. Załącznik nr 3 (wzór umowy)
 14. Ogłoszenie o zamówieniu usługi

 

22.04.2022 Dyrektor Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę środków ochrony roślin do Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych.

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Oświadczenie
 4. Formularz ofertowy

 

21.04.2022 Nazwa zamówienia: Opracowanie pełnej  dokumentacji projektowej w zakresie branży drogowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed budynkiem szkoły wraz z rozbiórką kotłowni w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych”.

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Oferta
 4. Oświadczenie
 5. Umowa

 

01.04.2022 (09) Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Informacja z otwarcia ofert
 3. Informacja o kwocie
 4. Odpowiedż na pytanie
 5. Identyfikator postępowania
 6. Specyfikacja warunków zamówienia
 7. Załącznik nr 1 (oferta)
 8. Załącznik nr 2
 9. Załącznik nr 2a
 10. Załącznik nr 2b
 11. Załącznik nr 2c
 12. Załącznik  (zobowiązanie)
 13. Załącznik nr 3 (wzór umowy)
 14. Ogłoszenie o zamówieniu usługi

01.04.2022 (08) Przeprowadzenie kursów carving'u, baristy, kelnerskiego dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

 1. Wybór ofert
 2. Informacja z otwarcia ofert
 3. Informacja o kwocie
 4. Identyfikator postępowania
 5. Specyfikacja warunków zamówienia
 6. Załącznik nr 1 (oferta)
 7. Załącznik nr 2
 8. Załącznik nr 2a
 9. Załącznik nr 2b
 10. Załącznik nr 2c
 11. Załącznik  (zobowiązanie)
 12. Załącznik nr 3 (wzór umowy)
 13. Ogłoszenie o zamówieniu usługi

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU AWARII SYSTEMU UNIEMOŻLIWIAJĄCEJ OTWARCIE OFERT - KURSY

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU AWARII SYSTEMU UNIEMOŻLIWIAJĄCEJ OTWARCIE OFERT - CUKIERNIK

 

17.03.2022. Przedmiotem zamówienia jest "Organizacja i przeprowadzenie praktycznego kursu prawa jazdy kategorii B dla 6 uczniów i kategorii T dla 21 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych". 

 1. Zawiadomienie o wyorze oferty
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Klauzula informacyjna

 

14.03.2022. Przeprowadzenie kursu cukiernika dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

 1. Informacja o awarii systemu
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 5. Identyfikator postępowania
 6. Specyfikacja warunków zamówienia
 7. Załącznik nr 1 (oferta)
 8. Załącznik nr 2
 9. Załącznik nr 2a
 10. Załącznik nr 2b
 11. Załącznik nr 2c
 12. Załącznik  (zobowiązanie)
 13. Załącznik nr 3 (wzór umowy)
 14. Ogłoszenie o zamówieniu usługi

 

14.02.2022. Przeprowadzenie kursów i szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

 1. Informacja o awarii systemu
 2. Wybór i unieważnienie
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 5. Identyfikator postępowania
 6. Specyfikacja warunków zamówienia
 7. Załącznik nr 1 (oferta)
 8. Załącznik nr 2
 9. Załącznik nr 2a
 10. Załącznik nr 2b
 11. Załącznik nr 2c
 12. Załącznik  (zobowiązanie)
 13. Załącznik nr 3 (wzór umowy)
 14. Ogłoszenie o zamówieniu usługi

 

09.03.2022 - Przeprowadzenie kursów carving'u, baristy, kelnerskiego dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 2. Informacja z otwarcia ofert
 3. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 4. Identyfikator postępowania
 5. Specyfikacja warunków zamówienia
 6. Załącznik nr 1 (oferta)
 7. Załącznik nr 2
 8. Załącznik nr 2a
 9. Załącznik nr 2b
 10. Załącznik nr 2c
 11. Załącznik  (zobowiązanie)
 12. Załącznik nr 3 (wzór umowy)
 13. Ogłoszenie o zamówieniu usługi

 

09.03.2022 - Przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

 1. Informacja o unieważnieniu przetargu
 2. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Identyfikator postępowania
 5. Specyfikacja warunków zamówienia
 6. Załącznik nr 1 (oferta)
 7. Załącznik nr 2
 8. Załącznik nr 2a
 9. Załącznik nr 2b
 10. Załącznik nr 2c
 11. Załącznik  (zobowiązanie)
 12. Załącznik nr 3 (wzór umowy)
 13. Ogłoszenie o zamówieniu usługi

23.02.2022 - Dyrektor Zespołu Szkół im Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych zaprasza do złożenia ofert na zakup z dostawą nasion kukurydzy do produkcji rolnej w okresie wiosennym  do Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz cenowy
 3. Formularz ofertowy
 4. Klauzula informacyjna

23.02.2022 - Dyrektor Zespołu Szkół im Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych zaprasza do złożenia ofert na zakup z dostawą nawozów mineralnych wieloskładnikowych do produkcji rolnej w okresie wiosennym  do Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych.

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Formularz cenowy
 4. Formularz ofertowy
 5. Klauzula informacyjna

 

Przeprowadzenie kursów i szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

Unieważnienie postępowania

 1. Informacja z otwarcia ofert
 2. Identyfikator postępowania
 3. Specyfikacja warunków zamówienia
 4. Załącznik nr 1 (oferta)
 5. Załącznik nr 2
 6. Załącznik nr 2a
 7. Załącznik nr 2b
 8. Załącznik nr 2c
 9. Załącznik  (zobowiązanie)
 10. Załącznik nr 3 (wzór umowy)
 11. Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Przeprowadzenie kursów carving'u, baristy, kelnerskiego dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

Unieważnienie postępowania

 1. Informacja z otwarcia ofert
 2. Identyfikator postępowania
 3. Specyfikacja warunków zamówienia
 4. Załącznik nr 1 (oferta)
 5. Załącznik nr 2
 6. Załącznik nr 2a
 7. Załącznik nr 2b
 8. Załącznik nr 2c
 9. Załącznik  (zobowiązanie)
 10. Załącznik nr 3 (wzór umowy)
 11. Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Pytanie 1

 

Przeprowadzenie kursu cukiernika dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

Unieważnienie postępowania

 1. Informacja z otwarcia ofert
 2. Identyfikator postępowania
 3. Specyfikacja warunków zamówienia
 4. Załącznik nr 1 (oferta)
 5. Załącznik nr 2
 6. Załącznik nr 2a
 7. Załącznik nr 2b
 8. Załącznik nr 2c
 9. Załącznik  (zobowiązanie)
 10. Załącznik nr 3 (wzór umowy)
 11. Ogłoszenie o zamówieniu usługi

------------------------------------------------------------------------------------------

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zakup paliwa do ciągników i samochodów służbowych dla Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

Zawiadomienie o wyborze wyborze oferty

 1. Zapytanie ofertowe,
 2. Kosztorys,
 3. Formularz oferty,
 4. Oświadczenie,
 5. Oświadczenie o braku powiązań
 6. Klauzula informacyjna

Dostawę sprzętu komputerowego - 15 szt.  stacji roboczych poleasingowych dla Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

 1. Zapytanie ofertowe,
 2. Formularz ofertowy,
 3. Oświadczenie

Usługa przewozu uczniów Zespołu Szkół  im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych na trasie Piotrkowice Małe – Reggio Emilia we Włoszech oraz na trasie Reggio Emilia  – Piotrkowice Małe, w ramach projektu ERASMUS  - „Europejski staż ku lepszej przyszłości

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 2. Zapytanie ofertowe,
 3. Umowa,
 4. Formularz ofertowy,
 5. Oświadczenie

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 2. Zapytanie ofertowe,
 3. Umowa,
 4. Klauzula informacyjna,

Zakup środków ochrony roślin

 1. Zapytanie ofertowe,
 2. Formularz ofertowy,
 3. Oświadczenie,
 4. Oświadczenie - dane osobowe.

Zakup z dostawą nasion kukurydzy i nawozów mineralnych

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 2. Zapytanie ofertowe,
 3. Formularz ofertowy,
 4. Formularz cenowy,
 5. Klauzula informacyjna.

 

Zakup paliwa do ciągników i samochodów służbowych dla Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 2. Zapytanie ofertowe,
 3. Kosztorys ofertowy
 4. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 5. Formularz oferty
 6. Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań
 7. Załącznk 5 - Umowa
 8. Klauzula informacyjna

 

Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Informacja z otwarcia ofert
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 4. Załącznik 1 - Oferta,
 5. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 6. Załącznik 2a - Informacja – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 7. Załącznik 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 8. Załącznk 4 - Umowa

              - Załacznik 1 - do umowy

       9. Ogłoszenie

Przeprowadzenie kursów i szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Informacja z otwarcia ofert
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 4. Załącznik 1 - Oferta,
 5. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 6. Załącznik 2a - Informacja – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 7. Załącznik 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 8. Załącznk 4 - Umowa

              - Załacznik 1 - do umowy

       9. Ogłoszenie

Przeprowadzenie kursów i szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Informacja z otwarcia ofert
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 4. Załącznik 1 - Oferta,
 5. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 6. Załącznik 2a - Informacja – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 7. Załącznik 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 8. Załącznk 4 - Umowa

              - Załacznik 1 - do umowy

       9. Ogłoszenie

 

Przeprowadzenie kursów i szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Informacja z otwarcia ofert
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 4. Załącznik 1 - Oferta,
 5. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 6. Załącznik 2a - Informacja – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 7. Załącznik 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 8. Załącznk 4 - Umowa
 9. Ogłoszenie

 

9. Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu elekrtonicznego
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Przeprowadzenie kursów i szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

Dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej do Zespołu Szkół w Piotrkowicach

Przeprowadzenie kursów carrving'u, baristy, kelnerskiego

 

Ciągnik

            Odpowiedź na zapytanie

 

Kursy

 

 

 

 

310882