Przejdź do treści
modernizacja szkoły
modernizacja szkoły 2
drogi 3
drogi
drogi 2
szkoła 4
Przejdź do stopki

Potyczki Transportowe

Treść

30 marca 2023 roku o godzinie 10 .00 odbył się I etap III edycji Ogólnopolskiego  Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Potyczki transportowe”. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora Henryka Sucharskiego  w Bolesławcu. 

Celem Konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania transportem, pogłębianie wiedzy i umiejętności z obszaru organizacji transportu, pobudzenie ambicji chęci doskonalenia umiejętności w zakresie transportu, spedycji i logistyki  a także wyłonienie najbardziej uzdolnionych uczniów, posiadających potencjał do pracy w branży TSL. Jednocześnie Konkurs ma wpływać na podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników i rozwój współpracy między szkołami kształcącymi w zawodach: technik logistyk i technik spedytor.

          Do pierwszego etapu w formie testu przystąpiło 8 uczniów naszej szkoły z klasy 3 i 4 . Magdalena Stanek, Oliwia Musiał, Adam Trafiał, Gabriela Gruszczak, Bartosz Chmura, Szymon Koszyk, Martyna Patyna,  Dominik Bratek. Z początkiem kwietnia uczniowie otrzymają wyniki.

                                                         Opiekunowie : Konrad Szreniawski

                                                                                 Ewa Gołąb

310882