Przejdź do treści
modernizacja szkoły
modernizacja szkoły 2
drogi 3
drogi
drogi 2
szkoła 4
Przejdź do stopki

XV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA LOGISTYCZNA

Treść

XV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA LOGISTYCZNA

Zainteresowane  osoby prosimy o kontakt do nauczyciela logistyki Pani Ewy Gołąb sala 31 termin zgłoszenia do opiekuna od 15 września do 19 września 2023 roku do godziny 12.00

Harmonogram

  • 15.09 – 22.09.2023 Zgłoszenie udziału szkoły w olimpiadzie i podanie składu Komitetu Szkolnego.
  • 25.09 – 13.10.2023 Rejestracja uczestników do udziału w olimpiadzie. (Uczniowie zgłaszają indywidualnie swój udział.)
  • 20.10.2023 ZAWODY I STOPNIA (szkolne) - Rozpoczęcie zawodów o godz. 11:00. Zawody w systemie on-line. Odesłanie przez Komitet Szkolny protokołu zawodów do Organizatora.
  • do 17.11.2023 Ogłoszenie listy Uczestników zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych).
  • 8.12.2023 ZAWODY II STOPNIA (okręgowe) – Rozpoczęcie zawodów o godz. 11:00. Zawody w systemie on-line. do 22.12.2023 Ogłoszenie listy Uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych).
  • 8.03.2024 ZAWODY III STOPNIA (finał olimpiady) – Rozpoczęcie zawodów o godz. 11:00. Zawody organizowane stacjonarnie w siedzibie Organizatora.
  • do 25.03.2024 Ogłoszenie częściowych wyników Olimpiady (zgodnie z § 23, ustęp 6 regulaminu OOL)
  • 5.04.2023 Ogłoszenie listy Laureatów i Finalistów olimpiady, wręczenie nagród.

 

310880