Przejdź do treści
rekrutacja
Przejdź do stopki

Projekt „Europejski staż zawodowy strzałem w 10!”

Treść

Projekt „Europejski staż zawodowy strzałem w 10!”

Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt otrzymał numer FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000072691 i będzie realizowany w okresie 01.09.2023 – 30.06.2024. Dofinansowanie projektu wynosi 352 611,25 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i organizacyjnych wśród 30 uczniów Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych poprzez realizację zagranicznej mobilności. Wśród celów szczegółowych można wymienić:

  • zwiększenie umiejętności, kwalifikacji, wiedzy pracowników Zespołu
  • wzrost wiedzy pracowników Zespołu
  • poprawa wizerunku szkoły wśród uczniów i zwiększenie jej europejskiego wymiaru.

 

W projekcie weźmie udział 30 uczniów kształcących się w kierunku technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk. Uczniowie wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Grecji. Partnerem projektu jest firma SIGIANNIS S. OKSANA WIOSKA OE. White Blue Tour Service.

Przed wyjazdem na staż każdemu uczestnikowi projektu zostanie zapewnione przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne, które pozwoli lepiej przygotować się do udziału w zagranicznej mobilności. Uczniowie zostaną ubezpieczeni, otrzymają kieszonkowe, podpiszą umowy ze szkołą oraz porozumienia o programach zajęć. Mobilność odbędzie się w terminie: 04-29.03.2024 r. Umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty Europass Mobilność.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki kulturowe, przejazdy lokalne pokryte zostaną z budżetu projektu. Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w podziale: 82,52% środki europejskie 17,48 środki krajowe.

Autor: Konrad Szreniawski

 

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

332635