Przejdź do treści
rekrutacja
Przejdź do stopki

Podsumowanie projektu „Europejski staż zawodowy strzałem w 10!”

Treść

Podsumowanie projektu „Europejski staż zawodowy strzałem w 10!”

29 maja 2024 roku odbyło się podsumowanie projektu, który realizuje Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt otrzymał numer FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000072691 i jest realizowany w okresie 01.09.2023 – 30.06.2024. Dofinansowanie projektu wynosi 352 611,25 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i organizacyjnych wśród 30 uczniów Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych poprzez realizację zagranicznej mobilności. Wśród celów szczegółowych można wymienić:

  • zwiększenie umiejętności, kwalifikacji, wiedzy pracowników Zespołu
  • wzrost wiedzy pracowników Zespołu
  • poprawa wizerunku szkoły wśród uczniów i zwiększenie jej europejskiego wymiaru.

 

W projekcie wzięło udział 30 uczniów kształcących się w kierunku technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk. Uczniowie wyjechali na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Grecji.

Umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostały potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty Europass Mobilność.

Udział w projekcie był bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki kulturowe, przejazdy lokalne pokryte zostały z budżetu projektu. Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w podziale: 82,52% środki europejskie 17,48 środki krajowe.

Autor: Konrad Szreniawski

 

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

327922