Przejdź do treści
rekrutacja
Przejdź do stopki

2023 szkolenie dla komisji egzaminacyjnych

Treść

Szkolenie PZN czerwiec 2023 - część pisemna przy „komputerze”

Szkolenie PZN czerwiec 2023 - część pisemna z wydrukowanymi arkuszami, część praktyczna

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

332632